Reklamacje

Jeżeli towar zakupiony w naszej hurtowni online posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z zamówieniem Klient może złożyć reklamację.

Etap I

Formularz Reklamacyjny

Wypełnij Formularz Reklamacyjny i prześlij go na adres mailowy bok@hurtowniafiranek.pl

Poprawne zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • -nazwę reklamowanego towaru
  • -numer faktury i zamówienia
  • -przyczynę reklamacji
  • -zdjęcie uszkodzonego towaru.

W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Taki protokół należy zgłosić firmie DPD w celu zgłoszenia reklamacji za nieprawidłowo dostarczony towar. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy wymianę na towar pełnowartościowy.

Zwroty prosimy przesyłać na adres:
Hurtownia-Firanek.pl
Gościniec 7
05-503 Wola Gołkowska

Etap II

Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji

Twoja reklamacja została przyjęta przez nasz sklep. Jeśli reklamacja została złożona poprawnie w ciągu 14 dni rozpatrzymy zgłoszenie reklamacyjne i poinformujemy Klientów o wyniku postępowania reklamacyjnego.
W przypadku braku potrzebnych informacji prosimy o ich uzupełnienie.
Rozpatrujemy tylko kompletne zgłoszenia reklamacyjne.
Zwrotów nie przyjmujemy, jeżeli produkty zostały poplamione, zabrudzone przez klienta oraz gdy posiadają zapach na skutek palenia tytoniu bądź prania i noszą ślady użytkowania.

Etap III

Dosłanie/ wymiana towaru bądź zwrot kosztów

Reklamacja rozpatrzona pozytywnie - wówczas bezzwłocznie wysyłamy nowy towar (jeśli jest dostępny) lub zwracamy pieniądze na konto bankowe.
Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną- dostarczymy szczegółowe uzasadnienie.